Nationalsfirande i Gävle

Det kommer att vara schack i Boulognerskogen i Gävle 6 juni : 11.00 – 15.00

Kan prova på schack och spela schack

Välkomna !!