Schack länet ökar igen !

Det har blivit bra fart på schacket i Länet

Det finns 38 schackklubbar och ca 490 medlemmar

Väldigt bra jobbat alla ledare och funktionärer !!