Resultat Snabbschacks DM

Vanns av Adrian Söderström efter ett briljerande spel !

Resultat

  1. Adrian Söderström
  2. Roger Sjöberg
  3. Toni Soppela
  4. Tobias Nordquist
  5. Per Åkerman
  6. Albin Svanberg
  7. Mats Amnell
  8. Markus Evensson
  9. Esbjörn Lundström
  10. Oliver Wijker