Owe Wickströms Turnering

19 oktober personlig anmälan senast 9.30

Betänketid 10 min + 5 sek

Start avg 100 kr Priser 1. 1000 kr

Spellokal Sandvikensspellokal

Lunch och fika ingår i startavg

Info per.akerman63@gmail.com